Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Pozvánka na webinár

17.2.2021

Zmeny v pracovno-právnej a mzdovej legislatíve v roku 2021

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s významnými zmenami  v pracovno-právnej legislatíve s dopadom na personálnu a mzdovú agendu od januára 2021. Prezentované budú najmä zmeny v Zákonníku práce a v ďalších relevantných zákonoch t.j. v zákone  o minimálnej mzde, v zákone o sociálnom poistení, v zákone o zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmu z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti. Speakerky oboznámia aj s ďalšími aktuálnymi povinnosťami zamestnávateľa a dôležitými termínmi na najbližšie obdobie.  Predmetom bude aj stručná ochutnávka pripravovaných zmien v tejto oblasti.


Prezentujúci:

Ing. Edita Assadová, riaditeľka sekcie Outsourcingu Elanor Slovakia, spol. s r.o.
Andrea Lazanová, metodik HR outsourcingu, Elanor Slovakia, spol. s r.o.

Free Webinár je v slovenskom jazyku

Registrácia do 15. 2.: forrova@isa-association.sk