Pro Relocation s.r.o.

Popis

Pro Relocation s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť poskytujúca imigračné a relokačné služby na Slovensku a v Poľsku. Spoločnosť bola založená v roku 2004 so sídlom v Bratislave a v roku 2010 získala rovnako skúsenú imigračnú a relokačnú spoločnosť v Poľsku, čím sa etablovala aj na poľskom trhu.

Pro Relocation pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí pri efektívnom relokovaní globálnych talentov na Slovensko a do Poľska zabezpečením pracovných povolení, dokumentov, bývania a podporu pre ich rodinných príslušníkov.    20 rokov  je dôveryhodným partnerom pre viac ako 25 Forbes TOP 100 spoločností, globálnych firiem v oblasti mobility, ako aj vybraných individuálnych zákazníkov. 

ProRelo je členom Európskej relokačnej asociácie (EuRA) a je viazané jej etickým kódexom a pravidlami správania sa. Tím spoločnosti pozostávajúci z takmer 50 odborníkov na imigráciu a relokáciu poskytuje klientom služby najvyššej kvality. 

Spoločnosť je tiež aktívnym členom Americkej obchodnej komory (AmCham).

Služby

  • Imigračné služby  - Povolenia na pobyt a zamestnanie, Vízová asistencia, prvé žiadosti a obnovy povolení
  • Relokačné služby  - Hľadanie ubytovania, Orientácia, Služby spojené s odchodom z krajiny
  • Document procurement and legalization – získavanie dokladov, legalizácia, apostilácia
  • Consulting 

 

Pro Relocation s.r.o.
Svätoplukova 31
821 08 Bratislava

Telefón: +421-2-20902020
ivona.demackova@prorelo.com

Ing. Ivona Demáčková
General Manager / konateľka

CEO
Ing. Ivona Demáčková

Kontaktná osoba
Zuzana Bašová
Telefón: +421 2 2090 2020
zuzana.basova@prorelo.com

Referencie

IBM

Accenture

Schaeffler

Henkel

Bosch