Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

smartCAD s.r.o.

Sídlo

smartCAD s.r.o.
Čajakova 19
811 06 Bratislava

Telefón: +421940636480
zilka@smartcad.sk

CEO
Ing. Ján Žilka

Kontaktná osoba

Ing. Ján Žilka
Telefón: +421940636480
Email: zilka@smartcad.sk

Popis

SmartCAD je spoločnosť zaoberajúca sa najnovšími softvérovými technológiami na digitalizáciu stavebného priestoru a ich implementáciu do praxe. BIM procesy sú častou tejto digitálnej premeny.

Cieľom je vytvorenie digitálneho dvojčaťa každého nielen len existujúceho stavebného diela ale aj  práve  projektovaného diela,  ako aj diela vo výstavbe. Digitálne dvojča je verným a živým obrazom reality. Obsahuje vždy aktuálne informácie, ktoré vieme v online priestore extrahovať, triediť, vyhodnocovať s cieľom optimalizovať projekt, výstavbu a hlavne prevádzku. Výsledkom pre investora alebo prevádzkovateľa  sú úspory nákladov a zvýšenie efektivity. Spolupracujeme s progresívnym privátnymi spoločnosťami. Podieľame sa na príprave štátnej digitalizácie

Služby

 

Vypracovanie využiteľných kompletných BIM projektov stavieb pre ich efektívne navrhovanie, výstavbu a prevádzku

Využitie CAFM, CDE pre digitálne efektívne riadenie prevádzky

Pasportizácia a digitalizácia jestvujúcich pozemných a liniových stavieb, inžinierských sietí, priemyselných parkov

Príprava BIM construction management

Kompletné IT softvérové a hardvérové vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencie

Investory vyžadující BIM na nové projekty a digitálnu správu a údržbu svojích stavebných investcií.

Projekčné kancelárie, ktore implemetujú  BIM softvérové technológie.