Up Déjeuner, s.r. o.

Popis

Up Déjeuner, s.r.o. je samostatne pôsobiacou dcérskou spoločnosťou a súčasťou skupiny Up, ktorá vznikla vo Francúzsku a aktuálne pôsobí v 22 krajinách sveta. Up Déjeuner ponúka zamestnávateľom riešenia pre wellbeing zamestnancov a prosperitu firiem. S rastúcou infláciou a potrebou ľudí po väčšej flexibilite môžu vďaka produktom Up atraktívne rozvíjať svoju politiku v oblasti ľudských zdrojov a odmeňovania. Jednoduché digitálne ako aj klasické riešenia Up pomáhajú maximalizovať kúpnu silu ľudí v oblasti stravovania, rekreácie, regenerácie a mnoho ďalších. Prinášajú veľa pridanej hodnoty a nulovú administratívnu záťaž na strane zamestnávateľa.

Up je zároveň jedným z najvýznamnejších aktérov sociálnej a solidárnej ekonomiky. Myšlienky sociálnej rovnosti, zodpovedného prístupu sú súčasťou DNA skupiny a základným stavebným kameňom produktov a služieb skupiny Up.

Up Déjeuner, s.r. o.
Tomášikova 23 D
821 01 Bratislava