Ayming Slovensko s.r.o.

Popis

Ayming je medzinárodná poradenská spoločnosť pôsobiaca viac než 30 rokov v krajinách Severnej Ameriky, Európy a Ázie. Ayming Slovensko s.r.o. sa špecializuje na oblasť financovania inovácií na Slovensku. Firmám pomáhame s uplatnením odpočtu na výskum a vývoj, Patent boxu a taktiež s prípravou žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV. Ponúkame aj dotačné poradenstvo. Poradenské služby Ayming v oblasti odpočtu na výskum a vývoj zahŕňajú kompletné spracovanie tzv. superodpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie odpočtu v prípade finančnej kontroly. Firmám, ktoré si superodpočet uplatnili sami, ponúkame externú kontrolu jeho správnosti. Technickí konzultanti Ayming sú pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie a svoje odborné skúsenosti s projektami VaV realizovanými v rôznych odvetviach priemyslu a služieb alebo informovať Vás o aktuálnych a plánovaných dotačných možnostiach. Medzi klientov Ayming patria veľké aj menšie spoločnosti, globálne, aj rýdzo slovenské inovatívne firmy.

Služby

Komplexná príprava odpočtu na výskum a vývoj

Revízia odpočtu na výskum a vývoj

Podpora pri obhajobe uplatneného odpočtu

Patent box

Dotačné poradenstvo

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ayming Slovensko s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

kontaktsk@ayming.com

CEO
Kristína Šumichrastová

Kontaktná osoba
Mgr. Linda Kubinová
Telefón: +421917889867
lkubinova@ayming.com

Referencie

Referencie sú k dispozícií na vyžiadanie.