IO Partners Slovakia s.r.o.

Popis

iO Partners (iOP) je spoločnosť poskytujúca realitno-poradenské služby so sídlom vo Viedni, ktorá ponúka kompletný balík služieb v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, zameraný na prenájom, kapitálové trhy, oceňovanie nehnuteľností, projektové a developerské služby, prieskum trhu a strategické poradenstvo. Spoločnosť má vedúce postavenie v priemyselnom a kancelárskom sektore a popredný tím oceňovania nehnuteľností v regióne. Spoločnosť pokrýva regionálny trh prostredníctvom svojich kancelárií vo Viedni, Budapešti, Bukurešti, Bratislave a Prahe, pričom má ambiciózne plány na ďalšiu expanziu podporenú skúseným tímom profesionálov a preferovaným partnerstvom so spoločnosťou JLL. Viac informácii nájdete na www.iopartners.com  

Služby

-           Oceňovanie nehnuteľností,

-           Projektový manažment,

-           Poradenstvo v oblasti nehnuteľností,

-           Sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľností,

-           Strategické poradenstvo, 

-           Trhové reporty pripravené na mieru, 

-           Podpora Klientov od ich vstupu na trhu až po dokončenie ich projektov, 

-           Porovnanie v rámci trhu a umiestnenie na trhu, 

-           Príprava zadania pre development, 

-           Príprava a realizácia tendra, 

-           Príprava štúdií uskutočniteľnosti, 

-           Komplexný prieskum trhu vrátane demografických údajov, údajov o nehnuteľnostiach a majetku, 

-           Analýza dopytu a spádovej oblasti, 

-           Kreatívne riešenia pre trh s nehnuteľnosťami. 

IO Partners Slovakia s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
811 09 Bratislava

Telefón: +421908561879
peter.nitschneider@iopartners.com

Peter Nitschneider

CEO
Peter Nitschneider

Kontaktná osoba
Ján Bosácky
Telefón: ´421918110857
Jan.Bosacky@iopartners.com

Referencie

Tatra banka, ČSOB, VÚB, SLSP, PwC, Allianz, Wood&Company, JTRE, Penta Real Estate, Lidl, Karimpol, SSDZ, Metrostav, Henkel, Lenovo, Yanfeng a mnohí ďalší.