STAT-KON s.r.o.

Popis

Spoločnosť bola založená v roku 2012 na základe skúseností z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania stavieb, statiky stavieb, riadenia stavebných projektov pre priemyselné objekty.

V priebehu obdobia od založenia sme sa ako spoločnosť zameraná primárne na Nosné konštrukcie a statiku stavieb v roku 2019 rozšírili o divíziu Pozemného staviteľstva, ktorá v rámci spoločnosti zastrešuje projekty formou Generálneho projektanta. Spoločnosť je primárne zameraná na oblasť projektovania stavieb v oblasti priemyslu a technológie. Klientom poskytujeme komplexné projekčné služby, úvodné architektonické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti a zabezpečujeme dokumentáciu pre všetky stupne projektovej dokumentácie.


Služby

 • Architektonická štúdia a analýza územia
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Tendrová dokumentácia
 • Realizačný projekt stavby
 • Výrobná dokumentácia PREFAbrikovanej konštrukcie
 • Výrobná dokumentácia Oceľovej konštrukcie
 • Inžiniering

 • Koncepčné riešenie nosného systému
 • Optimalizácia nosnej konštrukcie - horná stavba
 • Optimalizácia nosnej konštrukcie - spodná stavba
 • Prefabrikované konštrukcie z mäkkej výstuže
 • Prefabrikované predpäté konštrukcie
 • Monolitické konštrukcie
 • Oceľové konštrukcie
 • Technologické stavebné jamy
 • Technický dozor investora

 

STAT-KON s.r.o.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Telefón: +421 911 568 007
juraj.letko@stat-kon.sk

CEO
Juraj Letko

Kontaktná osoba
Ing. Juraj Letko
Telefón: +421 911 568 007
juraj.letko@stat-kon.sk

Referencie

IKEA, VGP, Plastic Omnium, ZKW Slovakia s.r.o., STRABAG, TAKENAKA, KERAMING s.r.o., INGSTEEL, PROMONT s.r.o., ARCELORMITTAL