smartCAD s.r.o.

Popis

SmartCAD je spoločnosť zaoberajúca sa najnovšími softvérovými technológiami na digitalizáciu stavebného priestoru a ich implementáciu do praxe. BIM procesy sú častou tejto digitálnej premeny.

Cieľom je vytvorenie digitálneho dvojčaťa každého nielen len existujúceho stavebného diela ale aj  práve  projektovaného diela,  ako aj diela vo výstavbe. Digitálne dvojča je verným a živým obrazom reality. Obsahuje vždy aktuálne informácie, ktoré vieme v online priestore extrahovať, triediť, vyhodnocovať s cieľom optimalizovať projekt, výstavbu a hlavne prevádzku. Výsledkom pre investora alebo prevádzkovateľa  sú úspory nákladov a zvýšenie efektivity. Spolupracujeme s progresívnym privátnymi spoločnosťami. Podieľame sa na príprave štátnej digitalizácie

Služby

 

Vypracovanie využiteľných kompletných BIM projektov stavieb pre ich efektívne navrhovanie, výstavbu a prevádzku

Využitie CAFM, CDE pre digitálne efektívne riadenie prevádzky

Pasportizácia a digitalizácia jestvujúcich pozemných a liniových stavieb, inžinierských sietí, priemyselných parkov

Príprava BIM construction management

Kompletné IT softvérové a hardvérové vybavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smartCAD s.r.o.
Čajakova 19
811 06 Bratislava

Telefón: +421940636480
zilka@smartcad.sk

CEO
Ing. Ján Žilka

Kontaktná osoba
Ing. Ján Žilka
Telefón: +421940636480
zilka@smartcad.sk

Referencie

Investory vyžadující BIM na nové projekty a digitálnu správu a údržbu svojích stavebných investcií.

Projekčné kancelárie, ktore implemetujú  BIM softvérové technológie.