Informácie zo sveta eurofondov

17.10.2023

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu z Programu Slovensko pre veľké podniky, zamerané na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (RIP). 

Cieľom výzvy je podporiť vytvorenie nových pracovných miest vo vybraných regiónoch Trenčianskeho a Košického kraja.  

Veľké podniky tak môžu požiadať o nenávratnú finančnú pomoc na:

  • vybudovanie novej prevádzky,
  • zavedenie výroby nových produktov,
  • zásadná zmena existujúceho výrobného procesu,
  • rozšírenie výroby produktov existujúcej prevádzky,
  • nákup dlhodobého hmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia),
  • nákup dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie alebo know-how).

Min. výška podpory je 200tis. EUR a max. nesmie presiahnuť strop alokácie, čo predstavuje:
➡️ 22,1 mil. EUR pre Trenčiansky kraj - s max. 40% intenzitou pomoci,
➡️ 13,8 mil. EUR pre Košický kraj - s max. 60% intenzitou pomoci.

Jedná sa o doplnkový zdroj financovania pre žiadateľov, ktorí sú zároveň aj prijímateľmi RIP.

Aktuálne výzvy - TU