ISA Business Conference

7.10.2021

7. októbra sa v priestoroch D1 Center https://d1center.eu/sk/ uskutočnila prezentácia  programu pre posilnenie konkurencieschopnosti regionálnych ekonomík a tvorby pracovných miest v regiónoch prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov (MSP), ich združovania a spolupráce s miestnou samosprávou vo forme Regionálnych rozvojových spoločností (RRS) a vytvárania modernej lokálnej podpornej infraštruktúry, vrátane digitálnej.

Hlavným cieľom programu je vytváranie fyzickej infraštruktúry pre MSP, ktorou sú ekologické modulárne zelené haly, slúžiace Regionálnym rozvojovým spoločnostiam a v nich združeným podnikateľským subjektom MSP. Autonómnym projektom, ktorý jkomplementárnym k projektu RRS, je Platforma digitálnych služieb pre MSP