Aktuality o možnosti získania grantu v SR

 

Podnikatelia môžu získať granty na inovácie, na technológie Industry 4.0, výskumno-vývojové projekty, znižovanie energetickej náročnosti, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie znečisťovania vody, vzduchu, celkovo životného prostredia, na zelené technológie, na technológie zhodnocovania odpadov, atď.

Viac info v dokumente