Čo očakávať v oblasti grantov a dotácií

10.2.2023

Rok 2023 sa  rozbehol a preto ak sa chcete dozvedieť čo môžeme očakávať najbližšie mesiace vo svete grantov a dotácií pre súkromné firmy z pohľadu troch tém: inovácie, energetika a životné prostredie čítajte ďalej:

Z pohľadu inovácií očakávame vyhlásenie výziev na podporu výskumu a vývoja v témach digitalizácie a dekarbonizácie priemyslu;  Výzvami bude okrem iného možné podporiť: automatizáciu v priemysle, kybernetickú bezpečnosť, mikroelektroniku a elektronické komponenty, cloudové riešenia, umelú inteligenciu a robotiku;

 Z pohľadu energetiky/energetickej efektívnosti budú môcť súkromné firmy získať podporu na batériové úložiská, fotovoltaické panely a transformáciu bioplynových staníc.;  V

 Investície do životného prostredia sa môžu tešiť na podporu z Modernizačného fondu na nákup technológií za účelom dekarbonizácie priemyslu; To znamená firma si vymení staré technológie za nové alebo dokúpi technológie k existujúcim, ktoré jej budú spotrebovávať menej energie a zároveň menej znečisťovať životné prostredie;

 Ak vás dané témy zaujímajú, s dôverou kontaktujte: www.eosinnovazioni.sk