Aktuality

Pozvánka na podujatie

26.11.2021 -

Chcete sa dozvedieť viac informácií ako podnikať na Ukrajine? Ďalšie z našej jesennej sérií podujatí už 26. novembra od 10. hod.

Pozvánka na webinár

23.11.2021 -

Na ceste k zelenej mobilite je názov nášho ďalšieho podujatia na tému GREENWAY

Pozvánka na podujatie

11.11.2021 -

AKO PANDÉMIA OVPLYVNILA VYVOJ NA TRHU REALíT A PRÁCE "Back to the office after pandemic"

ISA odporúča

12.10.2021 -

Zaujíma Vás ako Covid-19 vplýva na inovačné procesy? Aké prekážky bránia firmám v inováciách či ako sa spoločnosti vyrovnávajú s poklesom financovania inovácií vo svete? Dozviete už v utorok, 12.10.2021 o 18:00

ISA Business Conference

7.10.2021 -

Prezentácia Programu združeného financovania regionálnych rozvojových spoločností a platforma digitálnych služieb pe SME

ISA Business Conference

7.10.2021

7. októbra sa v priestoroch D1 Center https://d1center.eu/sk/ uskutočnila prezentácia  programu pre posilnenie konkurencieschopnosti regionálnych ekonomík a tvorby pracovných miest v regiónoch prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov (MSP), ich združovania a spolupráce s miestnou samosprávou vo forme Regionálnych rozvojových spoločností (RRS) a vytvárania modernej lokálnej podpornej infraštruktúry, vrátane digitálnej.

Hlavným cieľom programu je vytváranie fyzickej infraštruktúry pre MSP, ktorou sú ekologické modulárne zelené haly, slúžiace Regionálnym rozvojovým spoločnostiam a v nich združeným podnikateľským subjektom MSP. Autonómnym projektom, ktorý jkomplementárnym k projektu RRS, je Platforma digitálnych služieb pre MSP